Edukacja i zaopatrzenie
lekarzy ortodontów

PRYWATNE KONSULTACJE Z ZAKRESU LECZENIA ORTODONTYCZNEGO, ODBYWAJĄCE SIĘ W WARSZAWIE  

Z dr. Larry'm Brownem - w języku angielskim lub z tłumaczeniem na polski:
Najbliższe terminy:

  • Piątek, 14 kwietnia 2023.

 

Z dr Izabelą Pietruczuk - w języku angielskim lub polskim:
Najbliższe terminy:

  • Piątek, 14 kwietnia 2023.
  • Niedziela, 16 kwietnia 2023.
  • Czwartek, 20 kwietnia 2023.
  • Niedziela, 23 kwietnia 2023.
  • Czwartek, 1 czerwca 2023.
  • Sobota, 3 czerwca 2023.
  • Niedziela, 4 czerwca 2023.

Zapraszamy wszystkich lekarzy dentystów, którzy ukończyli kurs Orthodontic Training Program dr. Larry’ego Browna do skorzystania konsultacji. Maksymalny czas konsultacji to 1,5 godziny. Konsultacja u dr Pietruczuk może trwać do 2 godzin. Obowiązuje kolejność zapisu, konsultacje u dr. Browna trwają od godz. 11.00 do 18.00. Na konsultacje należy umówić się z odpowiednim wyprzedzeniem, kontaktując się pod adresem: info@LBOrthodontics.com 

Uwaga: maksymalny czas jednorazowej konsultacji dla jednego lekarza to 2 godziny.

Lekarze mogą omawiać przypadki swoich pacjentów, mogą to być przypadki nowe lub już w trakcie leczenia. Warto skorzystać z doświadczenia doktora Browna z zakresu leczenia aparatem łuku prostego.

Aby umożliwić dr Brownowi postawienie właściwej diagnozy i prawidłowe prowadzenie doradztwa, lekarze są proszeni o dostarczanie na nośnikach pamięci (pen drive’ach USB) niezbędnych w diagnostyce zdjęć twarzy pacjentów (en face, profil, naturalna pozycja ust i w uśmiechu), zdjęć 5 widoków ich modeli diagnostycznych, cefalometrycznego zdjęcia rentgenowskiego i szkicu cefalometrycznego oraz rentgenowskiego zdjęcia panoramicznego. Jeżeli zdjęcia wykonano po założeniu aparatu, prosimy o dostarczenie niezbędnych pisemnych informacji odnośnie zastosowanego schematu pozycjonowania zamków oraz odnośnie drutów i wszelkich innych elementów aparatu, które zostały założone przed wykonaniem zdjęcia. Dla własnej korzyści, zaleca się przygotowanie i uporządkowanie prezentowanych fotografii, aby uniknąć straty czasu podczas ich poszukiwania w czasie przeznaczonym na konsultację.

Dobrym pomysłem będzie także dostarczenie w formie pisemnej istotnych wniosków dotyczących każdego z przypadków, ogólnego „globalnego planu leczenia” oraz bardziej szczegółowego planu leczenia dla poszczególnych miesięcy. To ćwiczenie jest bardzo ważne z punktu widzenia edukacyjnego

Na życzenie konsultacja może być tłumaczona przez Rajmunda Chmielewskiego.

Cena za konsultację u dr. Browna to 65€ za 1/2 godziny plus VAT. Cena tłumaczenia angielsko - polskiego to dodatkowo 15€ za 1/2 godziny, Cena za konsultację u dr Pietruczuk to 60€ za 1/2 godziny plus VAT.

Informacje i zapisy:

Rajmund Chmielewski: info@lborthodontics.com;

telefon: +48 690 526 526

Kontakt z dr Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net.

Copyright 2015 by Ling Plus Rajmund Chmielewski