Edukacja i zaopatrzenie
lekarzy ortodontów

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

LBORTHODONTICS.COM

 Kim jesteśmy

Marka „Dr. Larry Brown Orthodontics” została stworzona dla komfortu lekarzy dentystów, aby pomóc im w rozpoczęciu i rozwoju kariery w dziedzinie ortodoncji. LBO umożliwia lekarzom dostęp do rzetelnej wiedzy oraz zapewnia im zaopatrzenie we wszystkie narzędzia i materiały ortodontyczne niezbędne przy leczeniu pacjentów systemem doktora Larry’ego Browna. Co ważne z ekonomicznego punktu widzenia, produkty tej marki oferowane są w przystępnych cenach. 

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej http://www.lborthodontics.com/ (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz zasadami korzystania ze Strony.

Dane firmowe i kontaktowe

Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest firma Orvi Chmielewscy Spółka Komandytowo-Akcyjna, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000977628, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności Al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 207, 42-217 Częstochowa i adres do doręczeń ul. Narcyzowa 55 i, 42-224 Częstochowa, NIP: 5732936092 REGON: 522413005, adres poczty elektronicznej: info@LBOrthodontics.com (dalej jako: „Właściciel Strony”, „Administrator” lub „Usługodawca”).

We wszelkich sprawach związanych ze Stroną proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@LBOrthodontics.com  lub pisemnie na adres: ul. Narcyzowa 55 i, 42 217 Częstochowa.

Ogólne warunki korzystania ze Strony

Strona dostępna jest dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach strony lborthodontics.com udostępnione zostają informacje o prowadzonej przez Właściciela Strony działalności gospodarczej oraz zapis na szkolenia organizowane przez firmę Orvi Chmielewscy SKA.

Za pośrednictwem Zapisu użytkownik, który podał wymagane dane, może zapisać się na płatne kursy organizowane przez firmę Orvi Chmielewscy SKA. W celu zapisania się na płatne kursy należy podać na Stronie podać następujące dane: Numer Prawa Wykonywania Zawodu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane do wystawienia faktury (w tym między innymi: numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę firmy oraz adres siedziby/działalności) oraz datę kursu.

Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:

Korzystanie ze Strony i Zapisu jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, Zapisu lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

•             za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „Kontakt”,

•             pisemnie na adres: ul. Narcyzowa 55i, 42-224 Częstochowa lub

•             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@LBOrthodontics.com.

Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w sklepie jest Orvi Chmielewscy Spółka Komandytowo-Akcyjna, z którą mogą Państwo skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: info@lborthodontics.com lub przy pomocy poczty tradycyjnej - ul. Narcyzowa 55 i, 42-224 Częstochowa.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – zapisu i udziału w organizowanym szkoleniu, a także w celu spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (np. prowadzenia księgowości) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu (zabezpieczenia osób i mienia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

·    - zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

·     - obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

·     - dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,

·       - ostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

§  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających

§  dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stroną Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

§   w przeglądarce Chrome

§   w przeglądarce Firefox

§   w przeglądarce Internet Explorer

§   w przeglądarce Opera

§   w przeglądarce Safari           

Zbieramy również dane eksploatacyjne - adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Strony Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Uwagi końcowe

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@LBOrthodontics.com lub pisemnie na : ul. Narcyzowa 55i, 42-224 Częstochowa.

Copyright 2015 by Ling Plus Rajmund Chmielewski