Edukacja i zaopatrzenie
lekarzy ortodontów

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

LBORTHODONTICS.COM

 Kim jesteśmy

Marka „Dr. Larry Brown Orthodontics” została stworzona dla komfortu lekarzy dentystów, aby pomóc im w rozpoczęciu i rozwoju kariery w dziedzinie ortodoncji. LBO umożliwia lekarzom dostęp do rzetelnej wiedzy oraz zapewnia im zaopatrzenie we wszystkie narzędzia i materiały ortodontyczne niezbędne przy leczeniu pacjentów systemem doktora Larry’ego Browna. Co ważne z ekonomicznego punktu widzenia, produkty tej marki oferowane są w przystępnych cenach. 

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej http://www.lborthodontics.com/ (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz zasadami korzystania ze Strony.

Dane firmowe i kontaktowe

Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest RAJMUNDA CHMIELEWSKIEGO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAJMUND CHMIELEWSKI "LING PLUS" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: i adres do doręczeń ul. Narcyzowa 55 i, 42-224 Częstochowa, NIP: 9490866489, REGON: 240603089, adres poczty elektronicznej: info@LBOrthodontics.com (dalej jako: „Właściciel Strony”, „Administrator” lub „Usługodawca”).

We wszelkich sprawach związanych ze Stroną proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@LBOrthodontics.com  lub pisemnie na adres: Lechonia 5/39, 42-229 Częstochowa.

Ogólne warunki korzystania ze Strony

Strona dostępna jest dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach strony lborthodontics.com udostępnione zostają informacje o prowadzonej przez Właściciela Strony działalności gospodarczej oraz zapis na szkolenia organizowane przez firmę „Ling Plus”.

Za pośrednictwem Zapisu użytkownik, który podał wymagane dane, może zapisać się na płatne kursy organizowane przez firmę „Ling Plus”. W celu zapisania się na płatne kursy należy podać na Stronie podać następujące dane: Numer Prawa Wykonywania Zawodu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane do wystawienia faktury (w tym między innymi: numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę firmy oraz adres siedziby/działalności) oraz datę kursu.

Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:

Korzystanie ze Strony i Zapisu jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, Zapisu lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

•             za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „Kontakt”,

•             pisemnie na adres: ul. Narcyzowa 55i, 42-224 Częstochowa lub

•             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@LBOrthodontics.com.

Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.

Dane osobowe

Administrator nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej automatycznie danych osobowych odwiedzających. Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce, jedynie jeżeli odwiedzający sam kontaktuje się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie lub korzysta z Zapisu: Numer Prawa Wykonywania Zawodu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane do wystawienia faktury (w tym między innymi: numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę firmy oraz adres siedziby/działalności).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda osoby korzystającej ze strony lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Zapisu.

W przypadku udzielenia przez osobę korzystając ze Strony zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. Ponadto, w przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osoby korzystającej ze Strony w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

§  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających

§  dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stroną Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

§   w przeglądarce Chrome

§   w przeglądarce Firefox

§   w przeglądarce Internet Explorer

§   w przeglądarce Opera

§   w przeglądarce Safari           

Zbieramy również dane eksploatacyjne - adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Strony Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Uwagi końcowe

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@LBOrthodontics.com lub pisemnie na : ul. Narcyzowa 55i, 42-224 Częstochowa.

Copyright 2015 by Ling Plus Rajmund Chmielewski